Spredningsarbeid

Trygg sprengningsarbeid i Bergen og Hordaland

Sprenging er en naturlig del av mange av våre prosjekter innen grunnarbeid, graving og annet anleggsarbeid. Det er også et av våre fagområder som krever særskilt kompetanse. Det stilles strenge krav, og håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer må skje på en slik måte at risikoen for brann, uønsket eksplosjon og ulykker er redusert til akseptabelt nivå. Vi tar sikkerheten svært alvorlig, og legger vekt på forebyggende tiltak, gode varslingsrutiner og med en nøye utarbeidet sprengningsplan til grunne. Denne inneholder blant annet:

 • Risikovurderinger
 • Poste - og sperreplaner
 • Organisasjonsplan for oppdraget
 • Instruks for avviksbehandling
 • Utstyr som skal benyttes, for eksempel:
  • Dekningmatter
  • Sprengstoff
  • Tennmidler
 • Dekningmatter
 • Sprengstoff
 • Tennmidler

Kostnader rundt sprengning

Det er svært vanskelig å skulle estimere pris på sprengningsprosjekter uten å ha vært på befaring eller vite noe om utfordringene på området. Ofte utfører vi sprengningsarbeid på vanskelige og krevende lokasjoner, andre ganger er det enklere oppdrag, og prisen speiler selvfølgelig dette. Men du kan stole på at vi gir deg konkurransedyktige priser, og at vi alltid leverer til avtalt tid og pris.

Din lokale sprengningsekspert i Bergen og Hordaland

Vi er en lokal aktør som kjenner Hordaland godt, og tar på oss mindre sprengningoppdrag for både private- og bedriftskunder. Arbeidene omfatter alt fra sprengning i grøfter til tomtearbeid.