Andre tjenester

Vintervedlikehold av veg

Det er fort gjort å miste veigrepet når det er for mye løssnø på veien. Det farligste er når det er værskifte og du får frost etter mildvær - da gjelder det å være tidlig ute med å fjerne snøen og salte godt etterpå. Vi tar på oss jobben og sørger for at veiene er tryggere og bedre å kjøre på.

Typiske brøytetjenester og snøryddingsarbeid er følgende:

 • Pickup med brøyteutstyr
 • Pickup med salteutstyr
 • Hjullaster for fjerning av større snømengder
 • Brøyting med hjullaster
 • Bortjøring av snø
 • Skraping
 • Høvling
 • Sandstrøing
 • Snøfresing
 • Feiing på samtlige veier, fortau, gangveier

Måking, strøing og salting av fortau

Sørg for at gangveier og fortau er trygge å gå på. Det er en kunst å gå på glattisen uten å falle. Ikke alle mestrer dette, og det er kjedelig om noen skulle brekke bein på din gangvei. Vi tar på oss salting, strøing av fortau, private plasser og gangveier.

Vi måker snø Bergen og omliggende kommuner i Hordaland

Vi er en lokal aktør som kjenner Bergen og omegn godt, og tar på oss store og små snøryddeoppdrag for privat-, offentlige og bedriftskunder.

Anleggsgartnerarbeid

Uteplass som skaper gode opplevelser

Hage, rekreasjonsområder og parkområder er ofte steder hvor man ønsker å invitere til lek, avslapping eller sosiale sammenkomster. Et pent opparbeidet uteområde gir også et godt inntrykk man kan være stolt av.

Vi hos Minimaskin AS, utfører både små og store oppdrag for borettslag, barnehager, private kunder og bedrifter. Arbeidene omfatter det meste innen anleggsarbeid, deriblant:

 • Kantstein
 • Murer
 • Trapper av stein
 • Sittegrupper av tre og stein
 • Hagedesign
 • Utsmykking med planter og blomster
 • Gangstier av bla. skiferstein
 • Opparbeidelse av større hage- og parkanlegg
 • Legging av ferdigplen "rullutplen"

For å forme landskapet tar vi i bruk forskjellige materialer:

 • Naturstein
 • Metall
 • Betong
 • Tre
 • Løsmasser
 • Jord
 • Planter


Din lokale anleggsgartner i Bergen og Hordaland

Vi er en lokal aktør som kjenner Hordaland godt, og tar på oss store og mindre oppdrag innen park, hagedesign og anleggsarbeid - for både private- og bedriftskunder.

Kjerneboring

Trenger du hull i en flate for å legge inn ventilasjonskanaler, vannrør eller et elektrisk anlegg? Kjerneboring er en presis og kraftig boreteknikk som lager hull i betong, Leca og alle andre steintyper.

Våre bormaskiner er svært robuste og godt rustet til å utføre boring i alle typer fjell og løsmasser. Det stilles høye krav til boremaskiner, og vi vet hvor viktig det er å kunne stole på maskineriet i boreprosjekter. Bruker du oss, kan du være trygg på at oppdraget blir utført på best mulig måte.

Vi utfører følgende boringsoppdrag:

 • Betongboring
 • Ventilasjonsanlegg
 • Veggboring
 • Gulvboring
 • Kjellermur
 • Boring i grunnmur

Grunnundersøkelser

For å vite hva slags underlag som egner seg til et asfalteringsoppdrag, eller før et byggeprosjekt, kan det være nødvendig å vite hva grunnen under det fremtidige bygget består av. På den måten kan man ta de forhåndsreglene som er nødvendig når man da skal bygge huset. Består grunnen av granitt, gir det helt andre forutsetninger enn om et bygg skal reises på en grunn av blåleire.

Vi utfører kjerneboring i Bergen og Hordaland

Vi er en lokal aktør som kjenner Hordaland godt, og tar på oss store og mindre oppdrag innen kjerneboring - for både private- og bedriftskunder. Vi har lang erfaring med alt innen boring og grunnanalyser.