Asfaltering

Asfaltspesialist i ditt nærmiljø

Vi er godt kjente med værforholdene i Bergen , og har lang erfaring med å bygge fundament og legge asfalt som er optimalisert til dine behov, og miljøet rundt. Er du på utkikk etter en leverandør som er god på asfaltering? Vi har bedriftskunder og kunder fra det private, borettslag og idrettsorganisasjoner. Vi har lang erfaring med følgende:

  • Private oppkjørsler
  • Gårdplasser
  • Gårdstun
  • Lekeplasser
  • Stikkveier hvor man ikke kommer til med valse
  • Parkeringsplasser
  • Reparasjon av hull
  • Asfaltering av større arealer
  • Grunnarbeid før asfaltering

Et godt fundament lages av fagfolk

Har du gjort et godt grunnarbeid er asfalt omtrent vedlikeholdsfritt, og har en levetid på rundt 15 - 20 år. Det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder hva som er et godt fundament og ikke. I tillegg kreves det mer av underlaget i Norge enn i andre land med mildere klima. Her til lands er det store bevegelser i grunnen når det er sesongskifte, og dette kan gjøre at asfalten sprekker opp, og blir skylt bort av regnmassene. Derfor er det uhyre viktig å ha et tykt og godt fundament som sørger for å minimere bevegelsene ved frost og smelting av tele, og som samtidig er av et materiale som slipper igjennom vann. Vi i Mini Maskin AS har lang erfaring med å bygge underlag for store og små asfalteringsprosjekter.

Riktig underlag til type bruk

Skal grunnen brukes til gang- og personbiltrafikk bør underlaget bestå av finknust grus eller pukk. Består underlaget av jordmasser eller leire, trengs et tykkere lag. Hvis underlaget består av godt drenerende sand- eller grusunderlag trenger man kun et mindre lag. Alt dette kan være vanskelig å finne ut av selv. Vi i Minimaskin har lang erfaring i å bygge opp et fundament og legging av asfalt på private og offentlige plasser - bruker du oss til å legge asfalt, kan du være trygg på at vi vil gjøre en optimal jobb.