Grunn- og betongarbeid

Grunnarbeid i Hordaland

Minimaskin AS utfører alle oppgaver som er nødvendig i forbindelse med grunnarbeid. Vårt hovednedslagsfelt er Bergen og resten av Hordaland.

Eksempler på prosjekter som omhandler grunnarbeid

Uansett om det er snakk om en garasje eller en stor bolig - er fundamentet svakt, vil det gå utover bygget i det lange løp. Vi vet hva som skal til for å gi bygget forutsetningene for en god og lang levetid. Vi utfører det meste av grunnarbeid, deriblant:

  • Drenering
  • Grave ut tomt
  • Sprengning
  • Grunnarbeid før støping
  • Vann og avløp
  • Montering av leke-apperater
  • Opparbeidelse lekeplass
  • Grunnarbeid for garasje
  • Forskaling og støping av støttemur
  • Fjerning av gamle oljetanker

Er du glad i å skrape is fra vinduene på bilen din hver morgen før du drar av sted? Hvis ikke kan vi hjelpe deg med å få fundamentet til en garasje på plass. Et garasjeprosjekt består som regel av grunnarbeid på tomta, så støping av ringmur og såle. Ønsker du at vi skal stå for opprettelsen av resten av garasjen, er vi behjelpelige med det også. Overlat jobben til fagfolk og vær trygg på at det blir perfekt utført, og at du får tilpasset garasjen til dine behov og tomtens areal.

Husk å sjekk med kommunene angående reguleringsplanen!

Drenering av grunnmuren

En bolig kan bli ødelagt av sopp og råte hvis grunnmuren står i fukt over lang tid. Har man først fått muggsopp i muren, kan det være vanskelig å bli kvitt problemet, så her gjelder det å være oppmerksom. Noen tydelige tegn på fuktskade er når veggen i kjelleren har kondens eller synlig mugg. I situasjoner som dette hjelper det ikke å isolere på innsiden av veggen, her må man grave en dreneringsgrøft på utsiden av muren. Dette vil lede vannet bort fra muren og inn i et avløpsrør. Har det utviklet seg til sopp eller mugg, må ytterligere utbedringer gjøres.