Minimaskin AS har pr i dag 40 ansatte med mange års erfaring

Blant annet har 10 av våre ansatte mer enn 25 års erfaring på graving av kabelgrøfter. Bedriften er opplæringsbedrift i anleggsmaskinfører faget.
Minimaskin ble stiftet i 1996 og har i dag 40 ansatte, mange med lang og bred erfaring.

Lastebiler, gravemaskiner og øvrig maskinpark er av nyere dato og vi har som mål å ha det beste utstyret som er tilgjengelig.
Bedriften har ansvarsrett og er godkjent som opplæringsbedrift og er i tillegg registrert i Achilles-registeret.
Våre kunder er både private, borettslag og små og store bedrifter, og er hovedsakelig lokalisert innen Hordaland fylke.
Vi er et av Hordalands største firma når det gjelder graving av kabelgrøfter. I tillegg har vi mange oppdrag på utbedring av vann- og kloakkbrudd for lokale rørleggere og kommunale etater.

Flere borettslag bruker oss til forskjellige vedlikeholds- og nybyggings oppdrag av ute- og parkeringsområder. Dette gjelder både kantstein, asfaltering, lekeplasser, parkeringsplasser, boder og vann og avløpsnett.
Innenfor grunn og betongarbeid planerer vi tomter og støper murer og dekke for både hus, parkeringsplasser, garasjer, boder og mindre tilbygg. Vi opparbeider/rehabiliterer hager med murer i både betong og naturstein. Vi vedlikeholder og opparbeider tilførselsveier og gangveier og foretar både små og større dreneringsoppdrag.

Oppsummert kan vi si: Vi fikser alt, både nytt og gammelt.

<center> <h3> ASFALTERING </h3> </center>

ASFALTERING

<center> <h3> SPREGNINGSARBEID </h3> </center>

SPREGNINGSARBEID

<center> <h3> GRØFTEGRAVING </h3> </center>

GRØFTEGRAVING

<center> <h3> GRUNN- OG BETONGARBEID </h3> </center>

GRUNN- OG BETONGARBEID

<center> <h3> LEDIGE STILLINGER </h3> </center>

LEDIGE STILLINGER