Grøftegraving

Grøftegraving i Hordaland

Å grave grøfter, krever tilpassede gravemaskiner og helst en oversikt over hva som befinner under bakken. Når planskisser er mangelfulle og man treffer på et vannrør, kan det oppstå unødvendig dramatikk. Heldigvis er vi nøye med å undersøke grunnen og sørger for å utføre gravejobber på en trygg måte.

Kabelgrøfter for fiber, strøm og tele

Arbeidsområde omfatter både nye anlegg og vedlikehold av eksisterende grøfter. Arbeidene omfatter også nedsetting av koblings- og inspeksjonskummer og oppsetting av fordelings- og trafokiosker.

I grøftene legges rør for trekking av kabler og fiber,

Graving av kabelgrøfter skjer normalt ved hjelp av maskinelt utstyr men kan også foregå ved håndgraving. Sprengning og pigging av fjell/steinmasser kan også forekomme

Grøfter for vann og kloakk

Vedlikehold av eksisterende vann- og kloakkledningsnett, men også opparbeiding av nye ledningsnett. Arbeidene utføres for både offentlige og private kunder, og omfatter legging/skjøting av rør og oppsetting av kummer og tanker, i samarbeid med godkjent rørlegger.

Dreneringsgrøfter

Graving av grøfter for drenering av vann er et område som blir mer og mer aktuelt. Arbeidsområde omfatter også nedlegging av dreneringsrør eller vanlige rør og også sandfangskummer eller dreneringskanaler for oppsamling/transport av vann. Tilleggstjenester som legging av isolering og grunnmursplast mot grunnmurer og andre murer.

Din lokale grøfte- og dreneringsekspert i Hordaland

Minimaskin AS lang erfaring med graving av grøfter. Våre ansatte har jobbet med dette i over 30 år, og har en høy, faglig ekspertise på området. Vi gir deg konkurransedyktige priser, og at leverer alltid til avtalt tid og pris.