Andre tjenester

Brøytetjenester og snørydding

Minimaskin utfører brøyte- og snøryddingsarbeid i Bergensområdet, og har pick-up med brøyte- og salteutstyr og hjullaster for fjerning av større snømengder.

Anleggsgartnerarbeid

Vi utfører både små og store oppdrag for borettslag, barnehager og andre kunder. Arbeidene omfatter alt fra oppsetting av kantstein/murer til opparbeidelse av større hage/park-anlegg.

Kjerneboring

Bedriften har eget kjerneboringsutstyr for boring i betong og mur.
I tillegg foretar vi grunnundersøkelser.