GALLERI


Vi driver med graving og drenering i Bergen og Hordaland.
Vi utfører spreningsarbeider i Bergen og Hordaland på vanskelige og krevende lokasjoner.
Vi sprenger i fjell og svaberg, ta kontakt for befaring.
Her kan du se en rekke av våre arbeider. Vi driver graving og drenering.
Vi utfører alle type gravearbeider og lager grøfter til alle behov.
Vi har et bredt utvalg gravemaskiner, lastebiler, hengere og annet i vår maskinpark.
Vår maskinpark inneholder alle kjøretøy man skulle ha bruk for.
Vi har alt fra gravemaskiner, lastebiler, containere til brøyteutstyr.
Mini Maskin har flere lastebiler til ulike bruksområder. Ta kontakt idag.
Vi utfører både drenering, graving, sprenging og asfaltering.
Vi er også utstyrt for å drive arbeid i nærheten av vann og svaberg.
Vi driver både sprengning og gravearbeid i alle terreng.
Vi lager nye vann- og ledningsnett og vedlikehold av eksisterende.
Vi graver dreneringsgrøfter. Nedlegging av dreneringsrør og vanlige rør.
Vi graver kabelgrøfter for fiber, strøm og tele.
Vi har en rekke gravemaskiner til alle bruk.
Vi har en rekke pickup-biler og vans til alle bruk.
Vår maskinpark har lastebiler til alle bruk.
Våre gravemaskiner rydder opp i hager og uteområder.
Her ser du våre lokaler i Bønes i Hordaland.
Lokalene våre i Øvre Kråkenes 27, 5152 Bønes.
Vi utfører alle typer gravearbeider, spreningsarbeider og grøftegraving.
Vi har alle typer kabler til jobbene vi utfører.
Våre lokaler på Bønes.
En av våre mange pickups.
En av våre mange pickups, vi har et bredt utvalg.
«Skryteveggen» med diplomer og kursbevis.
Vi både sprenger og graver i utfordrende  områder.
En av våre Volvo-gravemaskiner.
Vi legger alle type kabler.
En av våre mange gravere, til alle slags bruk.
Med våre robuste gravemaskiner kommer vi også til på fjell og i ulendt terreng.
Vedlikehold av eksisterende vann- og kloakkledningsnett, men også opparbeiding av nye ledningsnett.
Vi driver også andre tjenester relatert til graving, kjerneboring, spregningsarbeid og asfaltering.
Vi både lager nye, og vedlikeholder eksisterende veier.
Vi legger alle typer rør og kabler.
Vi kan legge alle rør og kabler, til telecom, fiber og strøm.
Vedlikeholder vann- og kloakledningsnett for private og det offentlige.
Bilde av en av våre ansatte i full gang.
Her ser du en av våre gravemaskiner i arbeid.
Gravemaskin rydder vei for å legge kabler.
To av våre ansatte sørger for at jobben blir gjort ordentlig.
Her ser du en av våre største lastebiler.
Her legger vi kabler oppover fjellveien.
En av våre ansatte sørger for at kabelen blir lagt riktig.
En av våre dyktige ansatte fester kabeltrommelen.
Våre maskiner egner seg også for ulendt terreng, som i fjell.
Kabellegging langs veien.
Vi legger kabler for tele, strøm og fiber.
Innimellom får vi også tid til å nyte utsikten når vi jobber.
Vi lager også dreneringsgrøfter der det trengs.
I grøftene legges rør for trekking av kabler og fiber.
Først graver man opp for å legge kabler, hvor man til sist strekker rør.
En gravemaskin i tåkeværet.
Trykkboring må til må vanskelige steder.
Vi utfører alle typer grave arbeider i Bergen og Hordaland.
Bilde av master.
På bildet kan du se at vi har trukket kabler midt i veien.
Her ser du våre dyktige ansatte diskuterer videre fremdrift.
Slik kan en dag på jobben se ut, masse maskiner og ansatte.
Våre gravere rydder opp i hager og uteområder, også i ulendt terreng.
Våre mindre gravere er fleksible og kommer til overalt.
Bilde av en av våre mindre lastebiler med kran.
Bilde av en av våre ansate og en lastebil.
Vi er eksperter på spregning, og setter sikkerheten først.
Vi utfører alle gravejobber, her legger vi kabler.
Bilde av tre av våre lastebiler i vår maskinpark.
Her har vi gjort en større gravejobb.
Bilde av en av våre mange gravemaskiner.
En av våre gule gravemaskiner.
Vi kommer også til ved sjø og hav med riktig utstyr.
Her har vi gravet for å legge rør til trekke kabler.
Vi graver og sprenger i fjellsiden.
Et utvalg av våre biler.
Bilde av gravemaskin som jobber langs vannet.
En av våre mange lastebiler.
En av våre lastebiler, vi har en for hvert behov.
En av våre utvalgte lastebiler.
Mini Maskin AS utfører alle typer gravearbeider i Hordaland.
En av våre gravemaskiner i arbeid.